Mobilia Don Lorenzo

Don
Lorenzo
Mobilia
Presbitero
Nicosia
10-02-1955
03-09-1994
Via A. Toscanini, 1, 94014 Nicosia Italia
Via A. Toscanini, 1, 94014 Nicosia Italia